Документація
Календар
Календар

  1. У розділі "datelist" Ви можете створити власний список календарних днів. Після створення календар буде відображений і доступний для використання в командах діал-плану (Callback, IfTime), результат яких базується на періоді часу.
  Щоб створити новий список дат, натисніть ⠀додати⠀

  Додайте необхідні календарні дні. Натисніть у стовпчику Dates.

  Після налаштування розділу "datelist" Ви можете побачити нову додаткову опцію, яка з'явиться в командах діал-планів. (Callback, IfTime)

  Виберіть один із запропонованих параметрів.
Ігнорувати - не бере до уваги дати календаря.
Так - Під час зазначеного календарного дня може надійти запланований дзвінок навіть якщо він є вихідним.
Ні - Не турбує у зазначені календарні дні запланованим дзвінок навіть якщо цей день робочий.